• Logo: Warszawska Akademia Dostępności
 • Projekt finansuje m.st. Warszawa Logo: Zakochaj się w Warszawie

Warsztaty dla Koordynatorów z ETR i PJM Warszawska Akademia Dostępności

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w największym samorządowym projekcie szkoleniowym dla warszawskich koordynatorów/ek i liderów/ek dostępności.

Tu zapiszesz się na szkolenia i warsztaty z dostępności cyfrowej, architektonicznej i cyfrowo-komunikacyjnej odbędą się w latach 2020-22.

W szkoleniach mogą uczestniczyć:

 1. pracownicy/e UM i koordynatorzy/ki z m.st. Warszawy.
 2. pracownicy/e NGO z m.st. Warszawy.

Warsztaty dla Koordynatorów z ETR i PJM

W ramach Warszawskiej Akademii Dostępności Fundacja Kultury bez Barier zaprasza na Warsztaty z przygotowania informacji o działaniach podmiotu w PJM i ETR.

Co oferujemy?

Wspólne tworzenie informacji o Państwa podmiocie. Warsztaty są bezpłatne. Odbywają się w godzinach 13-15.00. 

Program warsztatów:

 1. Wyjaśnienie pojęć i głównych zasad opracowywania informacji w ETR i PJM
 2. Zapoznanie z formularzem
 3. Prezentacja gotowych informacji w ETR i PJM
 4. Ćwiczenia i omawianie

Dla kogo są warsztaty?

Warsztaty są organizowane dla koordynatorów ds. dostępności z Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek m.st. Warszawy.

W szkoleniu może wziąć udział TYLKO JEDNA osoba z każdej instytucji.

LICZBA MIEJSC NA KAŻDYM SZKOLENIU JEST OGRANICZONA

Warsztaty z przygotowania informacji o działaniach podmiotu w PJM i ETR Trenerzy: m.in. Anna Szalast, Dominika Kluczewska, Alicja Szurkiewicz

 • 2021-06-17

Rejestracja

Formularz rejestracyjny

Data szkolenia:

W celu uniemożliwienia rozsyłania spam'u prosimy rozwiązać proste zadanie matematyczne, np.: 2 + 3 równa się 5.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Oświadczenie RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe i jakie dane zbieramy?

W celu przeprowadzenia zapisów na wydarzenie w ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe są zbierane przez Fundację Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 30 lok.514.

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Pani/Pana dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: rodo@kulturabezbarier.org

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO).

Pozostałe informacje

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Danie nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.