• Logo: Warszawska Akademia Dostępności
  • Projekt finansuje m.st. Warszawa Logo: Zakochaj się w Warszawie

Kurs Warszawska Akademia Dostępności

Kurs

Kurs dla koordynatorów dostępności m.st. Warszawy

Warszawska Akademia Dostępności

Moduł II 2021

Zapisy na szkolenia zostały zamknięte.
Uczestnikami są koordynatorzy ds. dostępności Urzędu m.st. Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

GRAFIK SZKOLEŃ

Ścieżka A

Trzy dostępności PODSTAWOWY

Grupa A1

12 kwietnia 2021 pon.     9.00 - 14.00 Dostępność cyfrowa – Multimediów

20 maja 2021     czw.     9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna - Usługi

PLUS e-learning: Dostępność dokumentów i dostępność treści internetowych
PLUS temat do wyboru: Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa; Dostępność Architektoniczna – Budynków.
Terminy w zestawieniu poniżej: “SZKOLENIE DO WYBORU”

Grupa A3

19 kwietnia 2021   pon.    9.00 - 14.00 Dostępność cyfrowa – Multimediów

10 maja 2021        pon.    9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Usługi

PLUS e-learning: Dostępność dokumentów i dostępność treści internetowych
PLUS temat do wyboru: Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa; Dostępność Architektoniczna – Budynków.
Terminy w zestawieniu poniżej: “SZKOLENIE DO WYBORU”

Grupa A4

21 kwietnia 2021  śr.        9.00 - 14.00 Dostępność cyfrowa – Multimediów

12 maja 2021       śr.        9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna

PLUS e-learning: Dostępność dokumentów i dostępność treści internetowych
PLUS temat do wyboru: Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa; Dostępność Architektoniczna – Budynków.
Terminy w zestawieniu poniżej: “SZKOLENIE DO WYBORU”

Grupa A5

13 kwietnia 2021    wt.      9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Usługi

26 kwietnia 2021   pon.   9.00 - 14.00 Dostępność cyfrowa – Multimediów

PLUS e-learning: Dostępność dokumentów i dostępność treści internetowych
PLUS temat do wyboru: Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa; Dostępność Architektoniczna – Budynków.
Terminy w zestawieniu poniżej: “SZKOLENIE DO WYBORU”

 

Ścieżka B

Trzy dostępności
ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Grupa B1

22 kwietnia 2021  czw.    9.15 - 14.15 Dostępność Architektoniczna – Budynków

5 maja 2021        śr.        9.00 - 14.00 Dostępność cyfrowa – Multimediów

18 maja 2021       wt.       9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Usługi?

19 maja 2021       śr.        9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa

27 maja 2021      czw.     9.15 - 14.15 Dostępność Architektoniczna – Budynków

PLUS e-learning: Dostępność dokumentów i dostępność treści internetowych

Grupa B2

17 maja 2021     pon.      9.00 - 14.00 Dostępność cyfrowa – Multimediów

25 maja 2021    wt.        9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Usługi

26 maja 2021    śr.         9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa

8 lipca 2021      czw.      9.15 - 14.15 Dostępność Architektoniczna – Budynków

15 lipca 2021     czw.      9.15 - 14.15 Dostępność Architektoniczna – Budynków

PLUS e-learning: Dostępność dokumentów i dostępność treści internetowych

Grupa B3

20 kwietnia 2021  wt.     9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna

28 kwietnia 2021  śr.      9.00 - 14.00 Dostępność cyfrowa – Multimediów

16 czerwca 2021   śr.      9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa

1 lipca 2021           czw.   9.15 - 14.15 Dostępność Architektoniczna – Budynków

28 lipca 2021        śr.      9.15 - 14.15 Dostępność Architektoniczna – Budynków

PLUS e-learning: Dostępność dokumentów i dostępność treści internetowych

Grupa B4

29 kwietnia 2021   czw.   9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Usługi

24 maja 2021        pon.   9.00 - 14.00 Dostępność cyfrowa – Multimediów

8 czerwca 2021     wt.     9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa

29 lipca 2021        czw.   9.15 - 14.15 Dostępność Architektoniczna – Budynków

4 sierpnia 2021     śr.      9.15 - 14.15 Dostępność Architektoniczna – Budynków

PLUS e-learning: Dostępność dokumentów i dostępność treści internetowych

 

Ścieżka C

Dostępność architektoniczna

Grupa C1

21 lipca 2021      śr.        9.15 - 14.15 Architektoniczna pasa ruchu drogowego i terenów rekreacyjnych

22 lipca 2021     czw.     9.15 - 14.15 Architektoniczna pasa ruchu drogowego i terenów rekreacyjnych

PLUS e-learning: Dostępność dokumentów i dostępność treści internetowych
PLUS temat do wyboru: Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa; Dostępność Architektoniczna – Budynków.
Terminy w zestawieniu poniżej: “SZKOLENIE DO WYBORU”

 

SZKOLENIA DO WYBORU do Ścieżek A i C

Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa

 

27 kwietnia 2021  wt.     9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa

11 maja 2021        wt.      9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa

1 czerwca 2021    wt.      9.00 - 14.00 Dostępność informacyjno-komunikacyjna – Obsługa

 

Dostępność Architektoniczna – Budynków

15 kwietnia 2021 czw.   9.15 - 14.15 Dostępność Architektoniczna – Budynków

13 maja 2021      czw.   9.15 - 14.15 Dostępność Architektoniczna - Budynków

 

Terminy oraz zagadnienia dotyczące Warsztatów Uzupełniających zostaną udostępnione w drugiej połowie sierpnia 2021 r.