• Logo: Warszawska Akademia Dostępności
 • Projekt finansuje m.st. Warszawa Logo: Zakochaj się w Warszawie

Szkolenia z zamówień publicznych Warszawska Akademia Dostępności

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w największym samorządowym projekcie szkoleniowym dla warszawskich koordynatorów/ek i liderów/ek dostępności.

W wydarzeniach mogą uczestniczyć:

 1. pracownicy/e UM i koordynatorzy/ki z m.st. Warszawy.
 2. pracownicy/e NGO z m.st. Warszawy.

Szkolenia z zamówień publicznych

Zapraszamy na szkolenia dotyczące zapewniania dostępności w zamówień publicznych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy merytorycznej oraz praktycznych umiejętności w zakresie określania warunków zapewnienia dostępności przy udzielaniu zamówień publicznych.

Dla kogo jest szkolenie?

W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy biur Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic, jednostek organizacyjnych i osób prawnych m.st. Warszawy.

Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia :

 • Podstawy prawne, obligacje podmiotu publicznego
 • Minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności
 • Dostępność w poszczególnych etapach postepowania zakupowego
 • Omówienie przykładowych opisów przedmiotów zamówienia oraz zapisów umów pod kątem stosowania dobrych praktyk
 • Dostępność w opisie zamówienia i  specyfikacjach produktów
 • Kryteria wyboru wykonawców, kryteria odbioru produktów.

Trenerki: 

Kamila Mizeracka - prawnik i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, stawia na relacyjność, bezpośredni kontakt z zamówieniami i ludźmi. Autorka książki o zamówieniach publicznych o wartości poniżej 130 tysięcy złotych, współautorka komentarza do obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych. Trener, szkoleniowiec, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Współpracuje z fundacjami w zakresie dostępności w zamówieniach publicznych.

Monika Szczygielska - specjalistka ds. dostępności, szkoleniowiec, szefowa zespołu Dostępni.eu. Specjalizuje się w prawnych aspektach dostępności oraz dostępności multimediów i wydarzeń. Autorka poradników i wytycznych m.in. Standardu cyfrowego m.st. Warszawy (2020), Wytycznych zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla Urzędu m.st. Warszawy (2021), Dostępność cyfrowa oraz dostępność wydarzeń online (2021) dla Urzędu Zamówień Publicznych.

Szkolenia będą w formie stacjonarnej lub online w godzinach od 9.00 do 15.00.
Szkolenie będzie dzielić się na część wykładową i ćwiczeniową. Szkolenia mają charakter ogólny. We wskazanych terminach będą omawiane przykłady z poszczególnych obszarów.

Obszary tematyczne - daty do wyboru:

 • 8.06 szkolenie ogólne, w tym dniu będą omawiane przykłady z obszaru zdrowia- stacjonarnie
 • 09.06 szkolenie ogólne, w tym dniu będą omawiane przykłady z obszaru zdrowia- online
 • 14.06  szkolenie ogólne, w tym dniu będą omawiane przykłady z obszaru sportu- stacjonarnie
 • 21.06  szkolenie ogólne, w tym dniu będą omawiane przykłady z obszaru inwestycji- stacjonarnie
 • 22.06  szkolenie ogólne, w tym dniu będą omawiane przykłady z obszaru pomocy społecznej- stacjonarnie
 • 23.06  szkolenie ogólne, w tym dniu będą omawiane przykłady z obszaru pomocy społecznej - online
 • 05.07  szkolenie ogólne, w tym dniu będą omawiane przykłady z obszaru kultury  - online
 • 07.07  szkolenie ogólne, w tym dniu będą omawiane przykłady z obszaru produktów cyfrowych - online
 • 12.07  szkolenie ogólne, w tym dniu będą omawiane przykłady z obszaru inwestycji - online
 • 13.07  szkolenie ogólne, w tym dniu będą omawiane przykłady z obszaru sportu - online
 • 19.07 szkolenie ogólne, w tym dniu będą omawiane przykłady z obszaru produktów cyfrowych- online

Szkolenia nie mają formy cyklu. Każdy termin to indywidualne szkolenie.

Lokalizacja:

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
Pasaż Stefana Wiecheckiego Wiecha 4, 00-017 Warszawa
Salon Gospodarczy (I piętro)

Wyjątkowo 15.06:
Widok Towers
al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
Sala numer -2.8.3 (piętro -1)
Wejście do budynku od strony Rotundy.
Trzeba kierować się schodami ruchomymi w dół, które są po prawej stronie od wejścia.
Można też skorzystać z windy, która jest w głębi sali obsługi.

W mailu potwierdzającym udział w szkoleniu jest komunikat o linku do szkolenia online. Ta informacja jest generowana automatycznie. Prosimy o zignorowanie jej.

W szkoleniu może wziąć udział dowolna liczba osób z komórki organizacyjnej/jednostki miejskiej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia wyżywienia w trakcie szkoleń.

Kontakt w sprawie szkoleń:
Dominika Kluczewska
dominika@kulturabezbarier.org

Szkolenia z zamówień publicznych

 • 2022-06-21 (Zapisy zakończone)
 • 2022-06-22 (Zapisy zakończone)
 • 2022-06-23 (Zapisy zakończone)
 • 2022-07-05 (Zapisy zakończone)
 • 2022-07-07 (Zapisy zakończone)
 • 2022-07-12 (Zapisy zakończone)
 • 2022-07-13 (Zapisy zakończone)
 • 2022-07-19 (Zapisy zakończone)

Rejestracja

Formularz rejestracyjny

Data szkolenia:

W celu uniemożliwienia rozsyłania spam'u prosimy rozwiązać proste zadanie matematyczne, np.: 2 + 3 równa się 5.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Oświadczenie RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe i jakie dane zbieramy?

W celu przeprowadzenia zapisów na wydarzenie w ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe są zbierane przez Fundację Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie (01-308) przy ul. Batalionów Chłopskich 76/70.

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Pani/Pana dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: rodo@kulturabezbarier.org

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO).

Pozostałe informacje

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Danie nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.