• Logo: Warszawska Akademia Dostępności
  • Projekt finansuje m.st. Warszawa Logo: Zakochaj się w Warszawie

Grudniowe webinaria Warszawska Akademia Dostępności

Szkolenia

Zapraszamy do udziału w największym samorządowym projekcie szkoleniowym dla warszawskich koordynatorów/ek i liderów/ek dostępności.

W wydarzeniach mogą uczestniczyć:

  1. pracownicy/e UM i koordynatorzy/ki z m.st. Warszawy.
  2. pracownicy/e NGO z m.st. Warszawy.

Grudniowe webinaria

W grudniu zapraszamy na ostatnie już webinaria w projekcie Warszawska Akademia Dostępności. W programie:

Dostępność lodowisk

Termin: 2.12.2022 r. (piątek)

Czas trwania: od 13.00 do 15.00

Link: https://us02web.zoom.us/j/86969803377?pwd=REJiZFB0RlY2c29aRW53bjhsUlowUT09

ID webinaru: 869 6980 3377

Hasło: 429115

 

Informacja dotykowa - rekomendacje

Termin: 7.12.2022 r. (środa)

Czas trwania: od 10.00 do 12.00

Link: https://us02web.zoom.us/j/87490522333?pwd=TkltY3I1QWZ4aUphWnhCd3lENUZNZz09

ID webinaru: 874 9052 2333

Hasło: 264114

 

Komunikacja alternatywna

Termin: 13.12.2022 r. (wtorek)

Czas trwania:od 12.00 do 14.00

Link: https://us02web.zoom.us/j/89880497204?pwd=YnpMYVlaMEVVNXhLNm53dVJLSm1yQT09

ID webinaru: 898 8049 7204

Hasło: 366239

 

Uniwersalne projektowanie publikacji i broszur

Termin: 16.12.2022 r. (piątek)

Czas trwania: od 13.00 do 15.00

Link: https://us02web.zoom.us/j/89810103945?pwd=T0UzVGRqS1orN2VLcmlFTkUrL0t4Zz09

ID webinaru: 898 1010 3945

Hasło: 865490

 

Spotkania odbędą się na platformie ZOOM z tłumaczeniem na PJM.

Webinaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, nie wymagają rejestracji. Webinaria nie będą transmitowane na Facebooku.

Nagrania webinarów z PJM i napisami będą udostępnione:

Zapraszamy!

Webinaria są organizowane w ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności.

Organizator: Fundacja Kultury bez Barier.

Projekt finansuje m.st. Warszawa.

 

Oświadczenie RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W jakim celu zbieramy Pani/Pana osobowe i jakie dane zbieramy?

W celu przeprowadzenia zapisów na wydarzenie w ramach projektu Warszawska Akademia Dostępności.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Dane osobowe są zbierane przez Fundację Kultury bez Barier z siedzibą w Warszawie (01-308) przy ul. Batalionów Chłopskich 76/70.

Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

Pani/Pana dane nie są udostępniane innym podmiotom.

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu otrzymania od Pani/Pana sprzeciwu na adres e-mail: rodo@kulturabezbarier.org

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO).

Pozostałe informacje

  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Danie nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.